Živinoreja Mahne

 Kmetija Mahne redi govedo sivo-rjave pasme. V modernem hlevu s prosto rejo je povprečno 35 živali, ki so namenjeni proizvodnji mleka. Gre za živalim prijazen način vzreje po ekoloških smernicah. To pomeni, da je živalim omogočeno prosto gibanje po hlevu in t.i. izpustih zunaj hleva. Živali so od maja do novembra vsak dan na paši, zato so zdrave in bolj odporne. Osnovna krma v letnem času je paša, v zimskem pa seno in senaža, ki sta pridelana na domači kmetiji, brez uporabe umetnih gnojil.

Ekološko kmetijstvo pa ne pomeni le prepovedi kemično sintetičnih pesticidov in umetnih mineralnih gnojil, temveč ohranja rodovitnost tal ter zagotavlja sklenjeno kroženje hranil, živalim ustrezno rejo in krmljenje.

Ekološki način proizvodnje je naravi prijazen in zagotavlja ravnovesje vseh vključenih elementov tla-rastline-živali-človek. Na ekološki kmetiji je pridelana najbolj kakovostna krma, ki ob ustreznih bivanjskih razmerah, prilagojenim potrebam živali, prispeva k dobremu počutju in zdravju živali in s tem h kakovostni prireji mleka.

Ekološko pridelano mleko se v sirarni predela v sire in tako je potrošniku zagotovljena resnično zdrava in kvalitetna hrana.